Technik Usług Kosmetycznych - za Darmo!!!! 18+ Prowadzimy BEZPŁATNĄ! Policealną Szkołę Zawodową. Obecnie rekrutujemy na kierunek: Technik Usług Kosmetycznych. Kształcenie w na ww. kierunku trwa 4 semestry ( 2 lata). Po ukończeniu naszego Centrum Kształcenia i zdanym egzaminie( gwarantujemy wysoką zdawalność) organizowanym przez Okregową Komisję Egzaminacyjną otrzymujecie Panie Dyplom Kwalifikacji Zawodowych. Najprostrza droga do zdobycia konkretnego zawodu lub założenia własnej działalności. Wystarczy być dorosłym oraz posiadac świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matury nie wymagamy.